श्री स्वामी समर्थ आपल्या भक्तांचे ध्येयाची पुर्नाप्राप्ती करतातच ? काळजी नको रोज करा हे काम..

नमस्कार मित्रांनो श्री स्वामी समर्थांनी आपल्या आयुष्यामध्ये लोकांचे खूप कल्याण केले आहे कित्येकांचे जीवनातील प्रश्न असतील अडचणी असतील त्या सोडवल्या आहेत तर मित्रांनो आज आपणपाहणार आहोत की  स्वामी महाराज मंगळवेढ्यात असताना अनेक ठिकाणी जात असे, तर एके दिवशी स्वामीची स्वारी चलवते नावाच्या गावाच्या होते. तेथे एक रामदासी बुवांचा मठ होता, स्वामी महाराज त्या रामदासी बुवांच्या मठात गेले. बुवांनी स्वामींचे स्वागत केले,त्यानंतर स्वामिनी तेथेच, भोजन केले. भोजन केल्यानंतर स्वामींना झोप येऊ लागली, आणि त्यानंतर स्वामींची स्वारी तेथेच गार झोपी घेली.

मित्रांनो आणि भगिनीनो आता स्वामी महाराज गाढ झोपलेले होते परंतु रामदासी बुवा ना काहीतरी महत्वाचे कामानिमित्त बाहेर निघायचे होते. आता कसे करावे हा बुवांना प्रश्न पडला, स्वामी महाराज एकटेच आहेत. आणि झोपलेले आहेत तसेच स्वामींची झोप मोडायची कशी आणि आपले जाणे सुद्धा गरजेचे आहे असे अनेक प्रश्न रामदासी बुवांच्या मनात आले.

त्यानंतर  त्यावर उपाय म्हणून रामदासिबुवांनी ठरवले दरवाजाचे कुलूप लावून जाऊ या आणि त्याप्रमाणे त्यांनी केले जाताना मठाच्या दरवाज्याला हळूच बाहेरून कुलूप लावले आणि आपल्या कामासाठी बाहेर निघून गेले थोड्यावेळाने स्वामींना जाग येत आणि बघतोतर काय? मठाला बाहेरून कुलूप! स्वामीभक्त हो स्वामी महाराज तर बंधन मुक्त आनंदमय अवस्था आहे.

मित्रांनो आणि भगिनीनो  ते थोडेच कुन्हाकडी कुलपाच्या या बंधनात अडकणार स्वामी महाराज योगसामर्थ्याने येथून गुप्त झाले आणि धीमेच्या वाळवंटात येऊन बसले. येथे रामदास सिंग यांना काही लोक भेटतात, आणि त्यांना सांगतात की स्वामीमहाराज तर बाहेर वाळवंटात बसलेली आहेत रामदासबुवांना याचे आश्चर्य वाटले. ते बोलतात हे कसं शक्य आहे? स्वामी मठात झोपलेले आहेत.

मी येताना बाहेरून कुलूप लावून आलेलो आहे!! ही बघा! किल्ली माझ्याकडेच आहे..!! हे ऐकून त्या लोकांना सुद्धा नवलच वाटले, आणि त्यानंतर सर्वजण घाईघाईत मठात आले! कुलूप उघडून बघितले तर खरोखर स्वामी आत नव्हते.हा काय अजब प्रकार आता बुवांना काय करावे सुचत नव्हते? स्वामींची लीला बघून बुवांच्या रूदयात त्यांचा भाव दाटून आला!

त्यानंतर ते धावतच वाळवंटात आले. स्वामींचे चरण घट्ट पकडले त्यानंतर स्वामींनी त्यांच्याकडे प्रेमभावणे बघत संकेतआत्मक बोध देत सांगितले अरे आम्ही सर्वत्र आहोत..!! त्यानंतर बुवांच्या मनात असलेले स्वामीं म्हणजेच शरीर आहे हा देह बुद्धीत्तमक सूक्ष्म अज्ञान विलीन झाला. आणि सर्वांनी स्वामींचा एक घोषात जय जयकार केला.

बोला श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय: आजचीलीला तर खूपच प्रेरक आहे, आजच्यालीलेतून स्वामींनी योग्य सामर्थ्याच्या बळावर केला चमत्कार हजारो-लाखो पिढ्यांसाठी असंख्य बोध देणारा आहे. बघा आजच्या लीलेत रामदासी बुवा स्वामींना एक सामान्य साधू व संन्यासी व मानवी शरीर समजतं होते. आणि हे स्वामीं बद्दलचे अज्ञान दूर करून बुवांना अध्यात्माच्या वरच्या वर्गात पाठवायचे होते.

मित्रांनो आणि भगिनीनो म्हणूनच स्वामिनी हि लीला केली आणि बुवांना बोध दिला. अरे मी निर्गुण निराकार अवस्था आहे मी बंधनमुक्त आहे. मी चराचरात व्यापलेलो आहे मी प्रत्येक ठिकाणी क्षणोक्षणी उपस्थित आहे. स्वामीभक्त हो म्हणून आज आपल्याला आजच्या पिढीसाठी आजच्या लीलेतून बोध घेता..! आज जर आपल्या मनात स्वामीं बद्दल अज्ञान असेल तर ते दूर करायचे आहे.

मित्रांनो आणि भगिनीनो  स्वामी महाराज निर्गुण निराकार परमआनंदमय अवस्था आहे ही समज दृढ करायची आहे. स्वामिनी आपल्यासाठी शरीर रुपी वस्त्र धारण केलेले आहे. या या स्वामींच्या अजानबाहू तेजस्वी शरीराचे चिंतन मनन करून ध्यान करून रूदयात नित्य उपस्थित असणाऱ्या स्वामींच्या मूळ निर्गुण निराकार आनंद स्वरूपाचा आनंद घेऊन दर्शन करायचे आहे. आणि याची सुरुवात स्वामीनामाने करायची आहे.

स्वामी नाम नित्य मुखात जपत! हृदयाच्या हरीहरावर आपले चिंत स्थिर करून दैनंदिन जीवनातील आपले प्रारमानिक कर्म करत राहायचे आहे आणि संसार करता करता स्वामींना अपेक्षित समृद्ध आनंदी जीवनाची अभिव्यक्ती करायची आहे. चला तर मग आज आपण स्वामींना प्रार्थना करुया!! हे समर्था!! तुम्हाला कोणतीच सीमा नाही.

बंधन नाही, म्हणून तुम्हाला, असीम म्हणतात; तुमच्या अस्तित्वाला सुरुवात नाही आणि अंत ही नाही. म्हणून तुम्हाला (अनंत) म्हणतात. तुमचे अखंडत्व भव्यदिव्य आहे की, वेद सुद्धा नेती नेती बोलतात. हे श्री स्वामी समर्था!! तरी तुम्ही बाळांसाठी सगुण स्वरूपात प्रकट होतात. आम्हाला आधार देतात. तुम्हाला अनंत कोटी धन्यवाद!! हे परब्रम्ह!!तुमचे नाम सतत ह्या मुखात ठेवा.

मित्रांनो आणि भगिनीनो  हृदयातील परमानंद स्वरूपाचा आस्वाद द्या. आणि तुम्हाला अपेक्षित आनंदी जीवनची अभिव्यक्ती करून घ्या..!!

हे दत्तोत्रया!! तुम्ही माझी गुरु आहात. मला मार्गदर्शन करा. मला प्रेरणा द्या!! बोला अनंतकोटी ब्रम्हांडनायक. राजाधीराज योगीराज श्री सच्चिदानंदसद्गुरू अवधूतचिंतन भक्तवत्सल्य भक्तभिमानी अक्कलकोटनिवासी श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय!!धन्यवाद.. श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ!!

टीप:- वर दिलेली माहिती व उपाय हे सामाजिक आणि धा-र्मिक मान्यतेच्या आधारावर दिलेली आहे. यामागे कोणतीही अंध-श्रद्धा पसरवण्याचा किंवा त्यास वाढ देण्याचा आमचा उद्देश नाही. यामुळे कोणीही तसा गैरसमज करून घेवू नये.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *