जाणून घ्या दररोज से ‘क्स करण्याचे काही आश्चर्यकारक फायदे…जर आपण रोज करत असाल तर आपल्यासोबत होवू शकते

नमस्कार मित्रांनो,

काम जी वन हा मानवी जी वनाचा अविभाज्य भाग आहे, ज्याकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही. आपण वि वाहित असाल किंवा अवि वाहित असला, काम जी वन बद्दलचे आकर्षण जवळजवळ प्रत्येक जी वात असते. म्हणूनच लैं गि क सं बं धांच्या आश्चर्यकारक आ रोग्य फा यद्यांविषयी आपल्याला माहिती असणे गरजेचे आहे.

सेक्स केवळ समाधान आणि आनंदच देत नाही, तर एक चांगला से’ क्स हा आरोग्यासाठीही फा यदेशीर आहे. एका संशोधनात असे दिसून आले आहे की, लैं गि क सं बं धा दरम्यान आपले शरीर मेंदूत एक के मिकल कंपाऊंड सोडते, जे आपल्या शरीराला आराम देते. संशोधनात म्हटले आहे की, दररोज से ‘क्स केल्याने शरीराला बरेच फा यदे होतात.

दररोज सं भो ग केल्याने बरेच रो ग बरे होतात, त णावाची पातळी कमी होते आणि कॅलरी देखील बर्न होतात. त्यामुळे जी जोडपी कधीतरीच से क्स करतात त्यांच्यासाठी हा लेख कदाचित उपयुक्त ठरू शकतो. जेव्हा जोडीदार एकमेकांना समजून घेवून, आवडत्या गोष्टी करून, एकमेकांची मने जाणून, भावना जाणून, गरजा जाणून लैं गि क सं बं ध प्रस्थापित करतात तेव्हा त्यांचं काम जी वन मन आणि शरीर, भावना या सर्व बाबतीत एकरूप होतात.

आणि त्यातून सगळे मा नसिक ता ण त णाव विसरून जावून आनंद आणि सु खाच्या परमोच्च बिं दूवर पोहचताना आपल्याला समजून घेणारी व्यक्ती आहे, आपल्याला सुरक्षितता मग शारी रिक असेल, भावनिक असेल देणारी आपली व्यक्ती आहे. यातून सगळे दुःख, राग, चिडचिड, त णाव यासारख्या न कारा त्मक गोष्टी दूर होवून आनंद, उत्साह, सुख, समाधान, शांतता तृप्तता देते.

कामाच्या ठिकाणी, व्यवसायात, दैनंदिन कामात येणारा त णाव, चिं ता, भीती, त्रास कमी करण्याकरिता रिलॅक्स होण्याकरिता आणि परत उत्साहाने काम करण्याकरिता नियमित काम जी वन / से’ क्स मदतच करते. चला पाहूया रोज से’ क्स केल्याने नक्की काय फा यदे होतात.

1 भावनिक तीव्रता वाढतात – लैं गि कतेचा अर्थ केवळ शारी रिक जवळीक नसून, दोन जोडीदारांमधील भावनिक सं बं ध मजबूत करणे हा आहे. से’ क्स त्यासाठीच मदत करतो. कोणतेही नाते सं बं ध व्यवस्थित टिकण्यासाठी रोज से’ क्स करणे महत्वाचे आहे.

2 हृ दय निरो गी राहते – नुकत्याच झालेल्या संशोधनानुसार, आठवड्यातून दोनदा से’ क्स करणार्‍या पुरुषांना हृ दयवि काराचा झ टका येण्याची शक्यता कमी असते असे दिसून आले आहे. एका महिन्यात दोन किंवा त्याहून कमी वेळा लैं गि क सं बं ध ठेवणार्‍या पुरुषांना हृ दयवि काराचा त्रा स वाढू शकतो.

3 रो ग प्रतिकारक शक्ती वाढते – दररोज से’ क्स केल्याने इ म्यून-बूस्टिंग इम्यु नोग्लो बुलिन (एलजीए) ची पातळी वाढते, ज्यामुळे आपले शरीर सर्दी आणि ताप यासारख्या आ जा रांविरुद्ध लढण्यासाठी सक्षम बनते.

4 त णाव मुक्ती होते – ऑफिसमधील आणि कौटुंबिक ता णामुळे तुमच्या लैं गि क जी वनावर परिणाम होऊ देऊ नका. से’ क्स केल्याने तुमची मनःस्थितीच चांगली होते. एका संशोधनात असे सिद्ध झाले आहे की, जे लोक सतत से” क्स करतात ते त णावा पासून दूर असतात आणि सुखी आयुष्य जगतात.

5 वे दना कमी होतात- जर डोकेदुखी हे लैं गि क सं बं ध न ठेवण्याचे निमित्त असेल तर तसे करणे थांबवा, त्याऐवजी से “क्स हा केला पाहिजे. जेव्हा आपण ऑ र्गेझ मला पोहोचता, तेव्हा हा र्मो न ऑक्सी टोसिन हा संप्रेरक पाच पट वाढतो आणि हे एंडो र्फिन डोके दुखी किंवा कोणत्याही प्रकारच्या वे दना काढून दूर करण्यास मदत करते.

6 वयो मर्यादा वाढते – परमोच्च आनंद मिळाल्यावर, एक संप्रेरक सोडला जातो, याला डीहायड्रो एपि एन्ड्रो स्टेरॉन म्हणतात. हे रो ग प्रतिकारशक्ती वाढवते, ऊतींची दुरुस्ती करते आणि त्वचा निरो गी ठेवते. आठवड्यातून दोनदा सं भो ग करणारे पुरुष आठवड्यातून एकदा से ‘क्स करणार्‍या पुरुषांपेक्षा जास्त आयुष्य जगतात.

7 र क्ता भिसरण वाढते – सं भो ग करताना हृ दयाची गती वाढते, ज्यामुळे शरीराच्या पेशींमध्ये नवीन र क्त पुरवठा होतो आणि वापरलेले र क्त काढून टाकले जाते. यावेळी शरीरातून काही वि षा री घटक देखील बाहेर पडतात, ज्यामुळे आपल्याला थकवा जाणवतो.

8 नीट झोप येते – से क्सनंतर श रीर थकते व शांत झोप लागते, ज्यामुळे उठल्यावर श रीर खूप निवांत होते. चांगली झोप आपल्याला ताजेतवाणे आणि सतर्क ठेवते.

9 शरीराची तंदुरुस्ती वाढते – आपल्याला जिममध्ये जाणे किंवा वर्क आउट करणे आवडत नसल्यास फिट राहण्यासाठी से क्सचा फा य दा होऊ शकतो. अर्ध्या तासाच्या लैं गि क सं बं धामुळे तुमची 80 कॅलरी ब र्न होते आणि तुमची वे स्ट लाइनही बारीक होण्यास मदत होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *