Marathi Mania

महाराष्ट्राचे नंबर 1 सोशल न्यूज पोर्टल

प्राचीन काळातील राजा महाराजा आणि प्राचीन काळातील लोकं पाळत होते विशेष नियम…हे नियम पळल्याने त्यांना मिळत होते अधिक आणि वेळेत अपत्य..

नमस्कार मित्रांनो,

जिथे प्रेम आहे तिथे सं’भोग करणे आवश्यक आहे, आम्ही तुम्हाला सांगतो की महिलांना पुरुषांपेक्षा लैं’गिक समाधान मिळते. पण अनेकदा सर्व काही बरोबर असतानाही महिलांना शारी’रिक संबं’धाचे समाधान मिळू शकत नाही. पती-पत्नीचे नाते घट्ट होण्यासाठी शारी’रिक सं’बंध खूप महत्त्वाचे असतात, पण त्या नात्यात प्रेमही खूप महत्त्वाचे असते.

पूर्वीच्या काळी सहवासाचे काही नियम सांगितलेले होते. सहवासाच्या या नियमांचे पालन केल्याने माणसाला सुख, दीर्घा’युष्य, मैत्री, कौटुंबिक वृ’द्धी, शारी’रिक आणि मान’सिक आरोग्य मिळते. सांगितलेल्या सं’भोगाचे नियम पाळले तर तो अनेक सम’स्या टाळू शकतो. पूर्वीच्या काळी पती-पत्नी रोज रात्री भेटत नसत, तर त्यांच्या भेटीचा उ’द्देश फक्त मुले ज’न्माला घालणे हाच होता.

प्राचीन काळी पती-पत्नी एकत्र शुभ यो’ग आणि शुभ दिवसांचा आनंद घेत असत. आजच्या काळात लोक कोणत्याही वेळी गों’धळात पडतात कारण त्यांना प्राचीन सह’वास नियमांची माहिती नसते. आज आम्ही तुम्हाला सहवासाच्या काही प्राचीन नियमांबद्दल सांगणार आहोत, ज्याचा अवलंब केल्याने तुम्हाला जीवनात आनंद मिळेल. माणसाच्या शरी’रात पाच प्रकारचे वायू असतात ते पुढीलप्रमाणे-

अपान, प्रा’ण, व्यान, समन आणि उडान. या सर्व वायूंचे वेगळे महत्त्व आहे. वायू हा सं’भो’गा’शी संबं’धित असल्याचे म्हटले जाते आणि या वायूचे कार्य म’ल, मू’त्र आणि ग’र्भा’श’य बाहेर काढणे आहे. ही हवा दू’षित झाली की मू’त्राशय आणि गुदा’शया’ची सम’स्या उद्भवू लागते. अपन वा’यु प्रजनन क्षमता, लिं’ग आणि मा’सि’क पा’ळी नियं’त्रित करते. योग्य वेळी शौ’च केल्याने हवा शु’द्ध राहते.

काम सूत्रा’च्या दुसऱ्या नियमा’नुसार महिलांसाठी काम शा’स्त्रा’चे ज्ञान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. काम सूत्रा’च्या लेख’काच्या मते, अंथ’रुणावर स्त्री’ला अधी’नता मानली पाहिजे. असे केल्याने वैवा’हिक जीवन मधुर राहते आणि पती इतर कोणत्याही स्त्रीकडे आक’र्षित होत नाही.

तिसरा नियम शा’स्त्रा’नुसार असे काही दिवस अस’तात जेव्हा पती-पत्नीने सं’भोग करू नये. असे म्हणतात की या दिवसात पती-पत्नीने एकमेकांपासून दूर राहावे. रविवार, पौर्णिमा, नवरात्री, अष्टमी, समाधीकाल, अमा’वस्या आणि श्रा’द्ध पक्ष या दिवशी पती-पत्नी मध्ये सं’बंध नसावेत असे दिवस आहेत. या नियमाचे पालन केल्यास पती-पत्नीमध्ये प्रेम येते आणि जीवनात आनंद येतो.

चौथा नियम शा’स्त्रा’नुसार रात्रीचा पहिला प्र’हार सं’भो’गा’साठी सर्वोत्तम मानला जातो. यावेळी निर्माण झालेल्या नाते संबं’धातून जन्मलेली मुले धा’र्मिक, सांस्कृ’तिक, प्रेमळ पालक, सा’त्विक आणि आज्ञाधारक असतात. या वेळेनंतर पती-पत्नीचे नाते निर्माण झाले तर नि’द्रा’ना’श, थकवा, मान’सिक विकार असे अनेक आ’जार शरी’रात घर करतात.

पाचवा नियम : महर्षी वा’त्स्या’यनाने सांगितलेल्या सहवासाचे नियम पाळल्यास पुत्रप्रा’प्ती होते. जर तुम्हाला लहानपणी मुलगा हवा असेल तर पतीने सं’भोग करताना नेहमी पत्नी’च्या डाव्या बाजूला झोपावे. या प्रश्नाचे उत्तर आपल्या महाकाव्य महाभारत आणि ग्रीक धर्म’ग्रंथां’मध्ये सापडते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *