पर स्त्री सोबत शा-रीरिक सं’बंध बनवल्यावर..त्या व्यक्तीसोबत काय घडते पहा..

या कलियुगात नातेसं’बंधांच्या मर्यादा किती प्रमाणात उरल्या आहेत याविषयी कोणीही अनभिज्ञ नाही. पर स्त्री असो कींवा पुरुष, याकडेच लोकांचे आकर्षण वाढत आहे पर स्त्रीशी सं’बंध ठेवणारेही स्वतःला दोष देत नाहीत परंतू आपल्या धार्मिक ग्रंथ आणि पुराणात याचे महापाप असे वर्णन केलेले आहे. जे पुरुष पर स्त्रीला पाहतात किंवा त्यांच्याशी सं’बंध ठेवतात,

त्यांच्या मृ’त्यूनंतर त्यांचे काय होते ते जाणुन घेऊया.. गोस्वामी तुलसीदासजींनी रामचरितमानसात याबद्दल सांगितले आहे. भगवान राम जेव्हा वानरसेनेसह समुद्र पार करून लंकेवर आक्रमण करण्याचा विचार करत होते, तेव्हा रावणाने आपल्या मंत्र्यांना विचारले की काय करावे ? वानर सेना आता समुद्रात आली आहे, तुम्ही तुमचे मत मांडा तेव्हा रावणाचे मंत्री सांगतात की,

कष्ट न करता तुम्ही सर्व सूर आणि दानवांवर म्हणजेच देव आणि दानवांवर विजय मिळवला आहे, मग या वानरसेनेमध्ये काय मोठी गोष्ट आहे. तुम्ही निश्चिंत रहा पण नंतर विभीषण तिथे पोहोचला आणि म्हणाला की, जर आज्ञा असेल तर मला माझे मत मांडायचे आहे. विभीषणाने सांगितले की बंधू, जर तुम्हाला कल्याण हवे असेल, जर तुला सुंदर यश हवे असेल, सुबुद्धी हवी असेल आणि,

इतर सर्वप्रकारचे सुख हवे असेल तर पर स्त्रीचा चवथीच्या चंद्राप्रमाणे त्याग करा. तुम्ही माता सीता श्रीरामाकडे परत करा. हे सर्वांच्या भल्यासाठी आहे. विभीषणाचे हे ऐकून रावण हसू लागला आणि त्याने त्याला तिथून लाथ मारुन बाहेर काढले. तीच अवस्था कलियुगातील अनेक लोकांची आहे. जे शास्त्रातील गोष्टींकडे लक्ष देत नाहीत, ते फक्त त्यांच्या इच्छेनुसार जगत आहेत. तुम्हाला हे ऐकून आश्चर्य वाटेल की,

चुकूनही तुम्ही एखाद्या परस्त्रीकडे चुकीच्या भावनेने पाहिले असेल, तर तुम्हाला नक्कीच नरकाची कठोर शिक्षा होणार आहे. गरुड पुराणात याविषयी म्हटले आहे की, जर एखाद्या पुरुषाचे पर स्त्रीशी सं’बंध असतील, पत्नीची फसवणूक झाली तर त्याला जयंतीच्या नरकात भयंकर यातना सहन कराव्या लागतात. तेथे एक अतिशय जड खडक आहे ज्यासमोर तुमचे अंगठीच्या आकाराप्रमाणे दिसणारे शरीर दाबले जाते या जड खडकामुळे तुमचा आत्मा ओरडू लागतो या खडकातून कसे बाहेर पडायचे यासाठी तुम्ही लाख प्रयत्न करता,

पण तिथे उभे असलेले यमदूत तुम्हाला कोणत्याही प्रकारे बाहेर पडू देत नाहीत. पर स्त्रीकडे वाईट नजरेने पाहणाऱ्यांनाही हीच शिक्षा दिली जाते. त्यामुळेच आपले आई वडील नेहमी समजावत आले आहेत की, बाळा पर स्त्री ही तुमच्या आईसारखी आहे. याशिवाय पतीची फसवणूक करणार्‍या, पर पुरुषांशी सं’बंध ठेवणार्‍या महिलांना शल्मली नावाच्या नरकात नाना प्रकारच्या यातना सहन कराव्या लागतात.

येथे शल्मली नावाचे एक झाड आहे जे जळत्या काट्यांनी भरलेले आहे. अशा महिलांना या शाल्मलीच्या झाडाला आलिं’गन द्यावे लागते, म्हणजेच ते मि’ठीत घ्यावे लागते. त्या ज्वाळांपासून दूर पळतात, जळत्या काट्यांपासून त्या पळून जाण्याचा प्रयत्न करतात, पण तिथे उभे असलेले यमदूत त्यांना त्या झाडाकडे परत पाठवतात. त्याची वेदना इतकी असह्य आहे की, ती शब्दात व्यक्त करता येत नाही.

ही अशी शिक्षा आहे हे जाणून घेतल्यावर कोणत्याही स्त्रीला पर पुरुषासोबत सं’बंध ठेवायला आवडणार नाही. एवढेच नाही तर स्त्री असो वा पुरुष, जो कोणी आपल्या जोडीदाराची फसवणूक करतो, त्यांचे डोळे फोडले जातात, त्यांना डोळ्यांशिवाय इकडे तिकडे नरकात भटकावे लागते, कुठेतरी त्यांना किडे, तर कुठेतरी वि’षारी प्राणी मिळतात आणि सर्व प्रकारच्या अडचणींवर मात करून त्यांना पुढे जात राहावे लागते.

तुमच्या आयुष्यात तुम्ही जितकी वर्षे पापे केलीत, तितकीच वर्षे तुम्हाला या नरकयातना भो’गाव्या लागतात. गरुड पुराणानुसार, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचा मृ-त्यू होतो, तेव्हा अंतिम संस्कारानंतर, अंगठीच्या बरोबरीचे त्याचे शरीर, त्याच्या पापांचे किंवा पुण्यांचे फळ भो’गते. जर त्याने चांगली कृत्ये केली असतील तर देवाचे दूत त्याला विमानाने स्वर्गात घेऊन जातात, परंतु जर त्याने वाईट कृत्ये केली असतील तर यमदूत त्याला न्यायला येतात, ते पाहून आत्मा घाबरतो, ते त्याला मा’रहाण करतात आणि यमलोकात ओढत घेऊन जातात.

संपूर्ण वाटेत त्याला ना पाणी मिळतं ना अन्न. यानंतर अशा कठीण परिस्थितीतून तो यमलोकात पोहोचतो, तेव्हा त्याच्या कर्माची नोंद होते. त्यानंतर त्याला त्याच्या पापांनुसार नरकाच्या अग्नीत जा’ळण्यासाठी सोडले जाते. नरकयातना भो’गत असलेला हा आत्मा भगवंताला एकच विनंती करतो की, यावेळी आम्हाला क्षमा कर, भविष्यात असे पाप होणार नाही.

पण मित्रांनो देव देखील त्याला माफ करत नाही कारण त्याला माहित आहे की 8400000 यो’ नींची हीच अवस्था आहे, ते नरकात प्रार्थना करतात पण दुसरा ज-न्म होताच ते या सर्व गोष्टी विसरतात. कदाचित तुम्हाला माहीतही नसेल की तुम्ही तुमच्या गेल्या ज’न्मात काय होता. म्हणूनच असे म्हटले जाते की, आपण ध’र्मग्रंथांचे पालन केले पाहिजे आणि आपल्या जीवनाचे प्रत्येक निर्णय त्यानुसार घेतला पाहिजे, जेणेकरून मृत्यूनंतर आपल्याला नरकाच्या यातना सहन कराव्या लागू नये आणि आपल्याला स्वर्ग प्राप्ती होईल