Marathi Mania

महाराष्ट्राचे नंबर 1 सोशल न्यूज पोर्टल

परस्त्रीशी सं’बंध बनवल्याने भविष्यात होऊ शकतात असे परिणाम; एका व्यक्तीने सांगितला हा सत्य अनुभव….

नमस्कार मित्रांनो, तुम्हाला माहित असेल की अशा अनेक गोष्टी आपल्या स-माजात घडत असतात. ज्यांची आपल्याला माहिती नसते. कधी कधी आपण इतरांवर होणाऱ्या अ’त्याचारा बाबत आपण ऐकतो, पण आज आम्ही तुम्हाला एक  स’त्य घटना सांगणार आहोत. जवळजवळ इंदूरपासून सुमारे ३० किमी अंतरावर एक अतिशय समृद्ध गाव आहे. त्या गावचे सरपंच हे एक अतिशय ता’कदवान व्यक्ती आहेत. ज्यांना गेल्या ३०  वर्षांपासून रा’जकीय  पाठब’ळ मिळत आहे.

तर त्यांच्या इथे त्यांची आर्थिक समृद्धीसोबतच त्यांच्याकडे सुमारे १००-१२५ एकर प्रगत शेतजमीन आहे. ज्यामुळे हे सरपंच जवळपासच्या अनेक गावांमध्ये खूप प्रभावशाली असे व्यक्तिमत्त्व आहेत. जेव्हा एखाद्याचे व’र्चस्व असते. तेव्हा काय होते, हे तुम्हाला चांगलेच माहीत आहे. जे त्यांना आवडते किंवा त्यांना हवे असते. ती गोष्ट ते मिळवतातच, मग ते दुसऱ्याचे असले तरी, ते त्यांच्याकडून कसे काढायचे हे त्यांना व्यवस्थित माहीत असते.

मित्रांनो  तरीही, आज त्या सरपंच साहेबांचा एकुलता एक मुलगा खूप अस्वस्थ झाला होता आणि आता सर्व गोष्टीना कंटाळून तो आता ज्यो-तिषाचा सल्ला घेण्यासाठी इंदूर येथील त्यांच्या निवासस्थानी आला होता. त्याला त्याच्या  त्रा साचे कारण विचारले असता. त्याने सांगितले की, त्याची प त्नी प्रि यकरासह घरातून पळून गेली आहे आणि तिची पळून जाण्याची ही पहिली वेळ नाही तर, दुसऱ्यांदा ती कायमची घरातून पळून गेली आहे. तो ज्यो तिषाला विचारू लागला की, माझ्यासोबत असे का होत आहे?

मित्रांनो आधी एक महत्वाची गोष्ट माहीत करून घ्या… आपल्या येथील ग्रामीण भारतात  ल ग्न  अगदी लहान वयात होत असे आणि इथेही तसेच झाले आहे. तर त्यांची मोठी मुलगी २१ वर्षांची आहे, आणि दुसरी तिच्यापेक्षा 8 वर्षांनी लहान आहे  आणि अलीकडेच २०१९  मध्ये एका मुलाचा ज’न्म झाला. एका महिलेला तीन मुले झाल्यानंतर प्रियकरासह पळून जाणे. खरोखरच ला’जिरवाणे होते. ज्यो’तिषाने त्याला जे काही सांगायचे होते ते सांगितले होते.

पण मित्रांनो, इथे विषय ज्यो तिषाचा नाही, सरपंच आणि ज्यो तिषी  कुटुंबात अनेक वर्षांची मैत्री होती, सल्लामसलत करून ज्यो’तिषाने मुलाला जेवणाची विनंती केली आणि मग त्याच्यासोबत जेवायला सुरुवात केली आणि हे असे होणे अगदीच स्वाभाविक होते. पण जेवताना तो मुलगा खूप भा’वूक झाला आणि त्याच्या भू’तकाळाबद्दल बोलू लागला. त्याला आता कुठेतरी स्वतःचीच  ला’ज वाटू लागली होती. मग तो त्याच्या भूतकाळात घडलेला एक प्रसंग सांगू लागला.

मित्रांनो, तुमच्या लक्षात आले असेल की, जेव्हा एखादी व्यक्ती दुःखी असते, तेव्हा तो त्याच्या भूतकाळात जातो आणि जेव्हा त्याला अप’राधी वाटतो. तेव्हा संपूर्ण सत्य बोलू लागतो. या मुलाने सांगितले की, सुमारे ७-८  वर्षांपूर्वी एका स’रकारी  डॉ-क्टरची बदली झाल्यावर, तो आपल्या गावात आला होता आणि तो त्याची पत्नी आणि दोन वर्षाच्या मुलाला घेऊन गावात आला होता. मुलाने  डॉ-क्टरांशी मैत्री केली आणि हळू हळू त्यांच्या घरी जाण्यास सुरुवात केली.

त्यानंतर तो  डॉ’क्टर साहेबांच्या पत्नीच्या अधिक जवळ आला आणि दोघांमध्ये अ नै’ति क  प्रे म सं’बंध निर्माण झाले. जे सुमारे १ वर्ष चालले. एके दिवशी  स रकारी  द’वाखान्यातून  डॉ’क्टर लवकर त्यांच्या गावच्या घरी पोहोचले. तेव्हा त्यांनी मुलगा आणि त्याची बायको त्यांच्या घरात असभ्य अवस्थेत पाहिले.  मात्र पत्नीही सं’मतीने या अनै’तिक प्रेमात होती आणि या मुलाचे वडील सरपंचही एक फार मोठे प्रभावशाली व्यक्तिमत्व होते.

त्यामुळे त्या  डॉ’क्टरांना त्यांच्या समोरासमोर जाणे. हे त्याच्या भविष्य आणि वर्तमान या दोन्हीसाठी  धो’क्याचे होते. त्यामुळे आदरणीय सामान्य माणूस जे करील तेच त्या  डॉ क्टरांनी सुद्धा केले, त्यांनी तिथून पुढे एका महिन्यात ते घर बदलले. पण ज्या दिवशी  डॉ क्टर गाव सोडत होते, त्या दिवशी त्यांनी या मुलाला हे शब्द सांगितले, मित्रा, तू मला मित्र मा’नलस  पण  तू माझे घर  उ’ध्वस्त केले आणि तू हे चांगले नाही केले, पण आता देवच या गोष्टीचा निर्णय घेईल.

आज जेवताना त्या ज्यो’तिषाला सांगताना, त्या मुलाला  डॉ क्टरांचे शब्द खरच आठवले आणि तो भावूक झाला.  मित्रांनो, आपण आपल्या  आ युष्यात अनेकदा पाहिले आहे की, जे लोक केवळ त्यांच्या वा’सना पूर्ण करण्यासाठी  स-माजाच्या  का-यद्याच्या  वि’रोधात जाऊन वागतात, त्यांचे नशीब लवकरच  ख’राब होऊ लागते. आणि जे अनै’तिक कृत्य करतात.

त्यांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष  शि’क्षा होते, कारण मी अनुभवले आहे की, देवही न’रकाच्या  शि’क्षेची वाट पाहत नाही, त्यांच्या कृत्याची शि’क्षा या जगातच आहे.  आणि मग त्याला आपण काय केले याची जाणीव होऊ लागते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *