फक्त याचं जो-डप्यांना होतात जुळी मुले ! जी जोडपी अशा प्रकारे करतात तसेच जी जोडपी वयाच्या या चरणात सं’बंध बनवतात.. फक्त त्यांनाच..

नमस्कार मित्रांनो,

आपण आपल्या आजूबाजूला किंवा नातेवाईकांमध्ये जुळी मुले-मुली नक्कीच पाहिली असतील. जुळी मुले झाली की, सगळ्यांना त्याचा खूप आनंद होतो. परंतु, आजच्या या धावपळीच्या जगात एखाद्याला मुलं होण्यासाठी खूप कष्ट घ्यावे लागतात. मुलं होत नाहीत म्हणुन डॉ क्टरांची ट्री टमें ट करणे किंवा आयुर्वेदिक उपचार करणे,

यासाठी अनेक लोकांची याबाबतीत धडपड सुरू असते. ज्यां स्त्रीला मुल होत नाही, त्या स्त्रीला विचारा वां’झोटी असल्याचं दुःख काय असतंय ते? आपला समा’ज अशा जो’डप्यांकडे एका वेगळ्याच नजरेने पाहत असतो. अशा जो’डप्यांना आपले जीवन अस’ह्य असे असताना, जर समजा एखाद्याला जुळी मुले झाली तर, त्या जो’डप्यांना ती घटना स्वर्गापेक्षा कमी नसते.

एकाच ग र्भात दोन मुलांचा ज न्म होतो, ही आश्चर्याची गोष्ट आहे. पण आजच्या या धका’ध’कीच्या आणि महागाईच्या जीवनात अनेक लोकांना एकच मुल, अ पत्य हवे असते. कारण आताच्या धावपळीच्या युगात नवरा-बायको हे दोघेही जॉब करत असतात म्हणून त्यांना एकच मुल हवे असते. पण आज आपण जुळी मुले होण्याची कारणे आणि जुळी मुले का होतात हे जाणून घेणार आहोत.

तर मित्रांनो आपण आपल्या आजूबाजूला तिळे किंवा जुळी मुले अनेक ठिकाणी बघितलेली असतील किंवा जुळी मुले कशी असतात हे तुम्हाला नक्कीच माहीत असेल. जुळी मुले असण्याची दोन प्रकार आहेत. एक म्हणजे एकमेकांसारखी दिसणारी आणि दुसरी म्हणजे स्वभावाने एकसारखी असणारी. जुळी मुले होण्याचे सगळ्यात पहिले आणि महत्वाचे कारण म्हणजे अनु’वंश’कतेमुळे.

मित्रांनो, जर आपल्या समा’जात किंवा कुटुंबात कोणाला जुळी मुले असतील तर, त्यांना सुध्दा जुळी मुले होऊ शकतात आणि महत्त्वाचे म्हणजे जुळी मुले होण्याचे कारण फक्त स्त्री वर अवलंबून असते. जर पुरूषांच्या कुटुंबांमध्ये कोणाला जुळी मुले असतील तर याचा काहीही सं बं ध नसतो. तसेच समजा जर स्त्री च्या खा’नदानामधे जुळी मुले असतील तर, ते त्यांना सुद्धा जुळी मुले होऊ शकतात.

म्हणजेच जुळी मुले होणार का नाही, हे सगळं काही स्त्री वर अवलंबून असते. त्यानंतर जुळी मुले होण्याचे दुसरे कारण म्हणजे वय, जर स्त्री चे वय ३०-३२ यापेक्षा जास्त असेल तर आणि अशा वेळेस एखादी स्त्री प्रे ग्नें न्ट झाली तर, तिला जुळी मुले होण्याची चा न्से स जास्त असतात. म्हणूनच म्हटले जाते की, ग र्भा वस्थेचे योग्य वय हे ३० वर्षाच्या आतच असावे.

तसेच या पुढचे जुळी मुले होण्याचे दुसरे कारण म्हणजे वजन – ज्या स्त्री चे वजन जास्त असेल, त्या स्त्रीलासुद्धा जुळी मुले होऊ शकतात. सर्व जणांना मुले ही हवी असतात. पण एखाद्या कुटुंबामध्ये जुळी मुले झाली तर, त्या कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण अधिकच असते. आपल्या स माजामध्ये मुलांना देवाघरची फुले अशी उपमा खरं तर दिली जाते. घरात मुल किंवा मुळे असतील तर, त्या घरामध्ये प्रसन्न वातावरण असते.

त्यात जर जुळी मुले झाली तर, त्यांचा आनंदाला पाराच नसतो. अनेक जो’डप्यांना जुळी मुले व्हावी अशी इच्छा असते. अनेक जो’डप्यांची ही इच्छा पुर्ण होताना देखील दिसते. असाच एक अनुभव आम्ही तुमच्याशी शेअर करतो, एके ठिकाणी जुळी मुले झालेली. ती दोन्ही मुले दिसायला एकसारखी होती, ओळखायला देखील कठीण जात होतं. एका मुलाला चि’मटा काढला कि, दुसर मुलं लगेच र’डत होतं.

या दोघांमध्ये खुपच साम्य होते. एक रडलं की दुसर देखील र’डायचं आणि एक हसलं कि, दुसरं पण हसायचं. हा सगळा प्रसंग आमच्या बाबतीत खुपच मजेशीर असा होता तो. खरंच जुळी मुले खुप नशीबवान असतात. जुळ्या मुलांची उंची, स्वभाव, वर्तणूक, व्यवहार बहुतेक वेळा दोघांमध्ये एक सारखाच बघायला मिळते. जुळी मुले होणे हा आजही स’माजामध्ये कौतुकाचा व कु’तुहलाचा विषय मानला गेला जातो. जु’ळ्या मुलांची ना’ळ ही एकच असते. पण काही ठिकाणी वेगवेगळी ना ळ देखील बघायला मिळते.

जु’ळ्या मुलांची बौद्धिक क्ष’मता ही इतर मुलांपेक्षा अधिक चांगली असते. हे सर्व जरी खरे असले तरी जु’ळ्यांचे संगोपन करताना मात्र, त्या कुटुंबाला ता’रेवरची कसरत करावी लागते. तरी सुद्धा जुळी मुले सर्व जणांना खूपच प्रिय असतात. जगात अशी अनेक अद्भुत आणि आश्चर्यची अशी अनेक ठिकाणे आहेत कि, ज्या ठिकाणची माहिती ऐकून किंवा वाचून आपल्या सर्वाना आश्चर्य वाटल्या शिवाय राहत नाही. भारतातील असे एक गाव आहे कि, ज्या गावात मोठ्या प्रमाणात जु ळ्यांचा ज न्म होतो.

केरळ राज्यात असणाऱ्या मलप्पुरम जिल्ह्यात कोडिनी गाव जुळ्यांचे गाव म्हणून संपूर्ण भारतात ओळखले जाते. सध्या नवजात मुलापासून ते ६५ वर्षे पर्यंत वयोगटातील जवळजवळ ३५० जुळी जो डपे त्या ठिकाणी वास्तव्यास आहेत. वरील लेख हा सर्वसाधारण माहितीवर आधारित आहे, त्यामुळे याचा आम्ही कोणताही दावा करत नाही. वरील माहिती तुम्हाला आवडली असेल तर ला ईक करा, आणि तुमच्या मित्र परिवाराला हा लेख शे अर करा. आणि तुम्हाला हा लेख कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून जरूर कळवा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *