ग-र्भ-धारणा, पातळ वी-र्य, शि-ग्र-प-तन, पाठ दुखणे, झोप न येणे अशी कोणतीही समस्या असो…फक्त जायफळापासून करा हे उपाय…मिळेल नवा उत्साह नवा जोश..

नमस्कार मित्रांनो आज आपण पाहणार आहोत की आपल्याला आपल्या  जर का तुम्हाला तुमच वै’वाहिक जी वन आणि चांगले आ’रोग्य तसेच सुंदर आ युष्य हे  पाहिजे असेल तर, यासाठी आपल्याला फक्त स्वयंपाक घरातील एक पदार्थ पुरेसा आहे. आणि तो पदार्थ म्हणजे म्हणजे जायफळ. जायफळ हे फक्त अन्नाचा स्वाद वाढवण्यासाठी नाहीतर याचे अनेक औ ष धीय गुणधर्म देखील आहेत. अनेक रो गावर जायफळ हे गुणकारिक ठरते. म्हणून आयुर्वेदामध्ये जायफळला मानाचे स्थान आहे.

आणि आजच्या धावपळीच्या जी’वनात अनेक जणांना अनेक रो’ग, आ’जार होत असतात. जसे कि त्वचेचे वि-कार, गु-प्तरो ग म्हणजेच शि-ग्रप तन, ता-ठरता जाणे आणि अपचन, पोटदु खी, कि डनी स्टोन, सांधेदु खी, दातदु खी असे कोणतेही स’मस्या असतील तर, त्यावर जायफळ गुणकारिक ठरू शकते. चला तर जाणून घेऊया जायफळाचे आपल्या आ रोग्याला होणारे फा’यदे..

लहान मुलांसाठी  जायफळ :  मित्रांनो  तुम्हाला तर माहिती आहेच कि न-व-जात बालकांना सतत काहीना काही पो-टाशी सं’बंधित अनेक स मस्या असतात. लहान मुलांच्यात सा-धारणता पोटात जं-’त होण्याचे प्रमाण हे जास्त असते. त्यामुळे त्यांच्या पोटात दु’खणे किंवा आणखी कोणतेही स मस्या त्यांना जाणवत असते. परंतु त्याबद्दल आपल्याला महित होत नाही किंवा ते आपल्याला कळायला खूप कठीण असते. कारण लहान मूल त्यांना होणाऱ्या त्रा’साबद्दल, स मस्येबद्दल काहीच सांगू शकत नाही. ते फक्त हातवारे करून सांगत असतात. अशा परीस्थितीत बाळांना जायफळ पावडर दुधात टाकून प्यायला दिल्याने त्यांना खूप आराम मिळतो.

आपल्या त-ल्लख में-दू-साठी :- जायफळाच्या सेवनाने मेंदू अतिशय जलद होतो. तसेच तुम्हाला कोणतेही गोष्ट्र विसरण्याची सवय असेल तर, तुम्ही यापुढे नियमित जायफळ चे सेवन केलात तर, तुम्ही यापुढे कोणतेही गोष्ट कधीही विसरणार नाही. तसेच तुमची स्मरणशक्तीमध्ये वाढ होते. जायफळात मा यरीस्टिसिन आणि मॅ सेलि’ग्नन सारखे घटक मुबलक प्रमाणामध्ये असतात, जे में’दूच्या विकासासाठी मदत करतात.

गॅ स, अपचन, पोटात दु खणे: याप्रकारचे त्रा स तुम्हाला जाणवत असतील तर, आपल्याला थोडेसे म्हणजे २५० ते ४०० मिली ग्रॅमपर्यंत म्हणजे एक चुटकी भर म्हणजेच पाव चमचा मधला अर्धा भाग जायफळाचा घ्यायचा आहे. संद्याकाळी जेवल्यानंतर आणि झोपण्याच्या अगोदर हे जायफळ मधामध्ये घ्यायचे आहे. तसेच तुमची पचनक्रिया चांगले नसेल किंवा याप्रकारची कोणतेही स मस्या असेल तर, यामध्ये सुद्धा जायफळ खूप फा’यदेशीर ठरते. पोटाचा त्रा स असणाऱ्या व्यक्तींनी याचे नियमित सेवन करावे, जेणेकरून गॅ स, अपचन, पोटात दु खणे अशा अनेक स मस्या यामुळे निघून जातात.

अनिद्रा-झोप न येणे करावे हे : हा आ’जार साधारणपणे ज्यांचे वय ५० व-र्षा-च्या पुढील लोकांमध्ये हा आ जार ह-म-खास आढळून येतो. आणि जर का तुमची झोप पूर्ण होत नसेल तर, त्यामुळे तुमचे डोके दिवसभर जड होते, तसेच थ-कवा येतो आणि चि-डचि डे-प-णा देखील वाढतो. जर तुम्ही एक ग्लास ग’रम पाण्यामध्ये थोडासा गुळ आणि जा-य-फ-ळची पा-वडर टाकून मि-क्स करून ते मि-श्र-ण सलग सात दि-वस घेतलात तर, नक्कीच या स मस्या पासून तुमची सुटका होईल.

काम जी वन समृद्ध होते:- जायफळ हे थ’कवा आणि त-णाव दूर कर-ण्या-ब-रोबर तुमची से-क्स करण्याची शक्ती वाढवण्यासाठीही मदत करते. तसेच ज्या पु रुषांचे वी र्य अधिक पा-तळ असते. शु-क्राणूची कमी असते, तसेच शि’ग्रप तनची स मस्या असते. अशा पुरुषांनी जर जायफळ चे २५० ते ४०० मिली ग्रॅ-म-पर्यंत किंवा पाव चमचा रात्री झोपण्यापूर्वी दुधातून घेतले तर, तुम्हाला चांगला फरक जाणवेल.

दातदु खी, हिरडी दुः खी:– जर या प्रकारची स-मस्या तुम्हाला जाणवत असेल तर, यासाठी आपल्याला जा-यफळ ची पा-वडर आणि नि-लगिरीचे तेल एका कापसात टाकून, त्यानंतर त्याचा बो’ळा करायचा आणि जिथे दात, दाड दु’खत, हिरडी दु’खत असेल तर, त्याठिकाणी हा कापसाचा बोळा धरावा. काही मिनटातच तुम्हाला या स’मस्या पासून सुटका मिळेल. तसेच अनेक ज-णांच्या  तों-डातून वा-स येत अ-सतो, जर का तु-म्ही जा-यफ-ळच्या पा-वडरणे दा-त घा-सले तर, या तों-डामधून वास येण्याची स-मस्या पूर्णपणे निघून जाते.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *