Author: Marathi Mania

रात्री झोपताना स्वामीजवळ बोला हा स्वामी सिद्ध मंत्र..कोणताही प्रॉब्लेम सकाळी सुटेल, श्री स्वामी समर्थ..

श्री स्वामी समर्थ मित्रांनो की तुमच्या कडे कितीही सं-कट येऊद्या अडचणी येऊद्या मग त्या पैश्याच्या

सकाळी उठल्याबरोबर सगळ्यात आधी हे बघा..मगच दुसरे काम करा दिवस शुभ जाईल..प्रत्येक काम पूर्ण होईल

श्री स्वामी समर्थ मित्रांनो बऱ्याच वेळेस आपण ऐकले आहे की सकाळी उठल्याबरोबर देवाचे नाव घ्यावे

मनातील कोणतीही इच्छा असुद्या, तुम्ही फक्त या मंत्राचा जप करा..इच्छा लगेच पूर्ण होईल..काही कमी पडणार नाही

श्री स्वामी समर्थ मित्रांनो तुमच्या मनात कोणतीही इच्छा असुद्या काहीही असुद्या तुम्ही फक्त या एका