अश्वथामा आजही जिवंत आहे..बघा त्याचे जिवंत असण्याचे खरे रहस्य..याठिकाणी आजही तो येतो, समान्य लोकही त्याला पाहिल्याचे सांगतात

नमस्कार मित्रांनो,

महाभारत काळाचा शक्तिशाली यो-ध्दा म्हणून अश्वथामाची ओळख आहे. महाभारतात अश्वथामा गुरु द्रोणाचार्य यांचा पुत्र होता. गुरु द्रोणाचार्य आणि पत्नी कृपी समवेत अनेक ठिकाणी गेले होते. हिमालयातील ऋषिकेश नावाच्या ठिकाणी पोहोचले, तिथे तमसा नदीच्या काठावर असलेल्या दिव्य गुहेत तपेश्वर नावाच्या शिवलिं-गाचे दर्शन घेतले आणि तेथे गुरु द्रोण व माता कृपी शिवाची तपस्या करत होते.

या दोघांनी शिवाची तपस्या करण्यास सुरवात केली. त्यांच्या तपस्येने भगवान शिव खूष झाले, त्यांना मुलगा होण्याचे वरदान दिले. एक सुंदर आणि जबरदस्त आकर्षक मुलाला ज-न्म माता कृपी यांनी दिला. त्याचा ज-न्म होताच त्याला ग-ळयातून घोड्यासारखा आवाज आला त्यामुळे त्या पुत्राचे नाव अश्वथामा ठेवले.

अश्वथामाच्या कपाळावर एक अमूल्य रत्न होते ज्याने अश्वथामाला सर्व प्रकारचे रो’ग टा’ळण्याचे सामर्थ्य मिळाले होते. गुरु द्रोणचार्य आणि अश्वथामा हे महाभारताचे यु-द्ध कौरवांच्या बाजूने ल-ढले होते. याने पांडवांचे खूप नु-कसान झाले आणि कौरवांचा रथ विजयाकडे वाटचाल करत होता.

श्रीकृष्णाने अर्जुनाला ही संपूर्ण कुटनीती अवलंबण्याचा सल्ला दिला आणि त्यामुळे द्रौपदीचा भाऊ याच्या हस्ते गुरू द्रोण यांचा व-ध झाला. यु-द्ध संपल्यानंतर अश्वत्थामाने पित्याच्या मृत्यूचा बदला घेण्यासाठी पांडवांच्या पाच मुलांना यु-द्ध समाप्त झाल्यावर रात्री ठा-र मा-रले आणि इतर अनेक महान यो-द्धांना ठा र मा-रले.

यामुळे श्री कृष्णाजींनी संतप्त होऊन अश्वत्थामाला शाप दिला आणि त्याचा अमूल्य मणी काढला आणि त्याला असेच त ड प व त सोडले. अश्वथामा अमर होता, म्हणून आजही आपल्याला ते जिवंत असल्याचे काही पुरावे मिळतात. अश्वथामा अजूनही जिवंत आहे आणि तो उपचार घेत असल्याचे उघडकीस आले आहे. नारायण संत मध्ये प्रदेशातील एका खेड्यात राहत होते.

अश्वत्थामाला भेटल्यावर त्यांनी अश्वत्थामाला महाभारताच्या यु-द्धाबद्दल विचारले, अश्वत्थामाचा नेहमीच स्वतःच एक वस्त्र असायच , ज्याला ते पुन्हा पुन्हा ओल करून सुखवत होता. अश्वथामा म्हणून त्यांनी फक्त एक अट ठेवली. जोपर्यंत हा कपडा ओला राहील , मी तोपर्यंत ही कथा सांगेन.

जोपर्यंत ही कथा निश्चित कथेच्या मृत्यूपर्यंत पोहोचू लागते, तोवर संत नारायणानी आपली सर्व कहाणी आपल्या पत्नीस सांगितली आणि अश्वथामालाही ही गोष्ट समजली आणि तेथून तो निघून गेला. आजही नारायण संतजींनी लिहिलेले महाभारत वाचले तर ते युधिष्ठिराच्या मृत्यूपर्यंतचे ते आहे.

मध्य प्रदेशातील एका गावात एक डॉ-क्टर राहत होता. रात्री उशिरा डॉ-क्टरने त्याचा दरवाजा वाजवण्याचा आवाज ऐकला. जेव्हा त्याने दरवाजा उघडला तेव्हा त्या दाराच्या बाहेरील 12 फूट उंचीच्या व्यक्तीला पाहिले, त्यानी त्या माणसाला आत येण्यास सांगितले, जेव्हा त्याने त्या माणसाकडे पाहिले तेव्हा त्या माणसाच्या कपाळावर मोठी ज ख म झाली होती आणि त्या जखमेतून बरेच रक्त वाहत होते.

त्या डॉ-क्टरांनी त्याला बसायला सांगितले आणि मलम पट्टी केली पण त्या व्यक्तीचे रक्त थांबत नव्हते. त्याला त्यांनी विचारले की तू अश्वत्थामा तर नाहीस ना? तुझे रक्त का थांबत नाहीये, असे हे त्यांनी विनोदी पद्धतीने त्या व्यक्तीला बोलले. थोड्या वेळाने डॉ-क्टर दुसरी पट्टी घ्यायला गेले आणि अशा अल्पावधीत अश्वत्थामा जो त्या व्यक्तीच्या रुपात आला होता तो अदृश्य झाला, तेव्हा डॉ-क्टरांनी त्याचा शोध सुरू केला, परंतु तो सापडला नाही.

थक्क करणारी गोष्ट म्हणजे डॉ-क्टरांच्या घराच्या दरवाजाची कडी ही आतून बंद होती. ज्यावरून तो अश्वत्थामा असल्याचे दर्शविते. असे कित्येक घटना मध्यप्रदेश मध्ये घडल्या आहेत. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आज पर्यंत कोणी देवू शकले नाही. आपल्याला याबद्दल काय वाटते खरोखरच अश्वथामा जिवंत आहे ?  कृपया आपले मत आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *